Til hovedinnhold
Norsk English

Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene 2013

Sammendrag

Fire målgruppers oppfatning av studiekvalitet i lærerutdanningene er kartlagt gjennom en stor survey våren 2013, og resultatene er sammenliknet med en tilsvbarende undersøkelse våren 2010. For målgruppene rektorer, praksislærere og lærerutdannere er det bare små utslag i oppfatningene i begge retninger. For studenter er det en tydelig tilbakegang i vurderingen av selve undervisningen, mens det er få endringer når det gjelder vurderingen av praksisopplæringen og av sammenhengene mellom teori oig praksis. Når det gjelder læringsutbytte, skårer imidlertid studenter og lærerutdannere ved de nye grunnskolelærerutdanningene kvaliteten høyere enn de samme gruppene gjorde med den gamle allmennlærerutdanningen tre år tidligere. Lærerutdanningene for barnehagene deltok for første gang i undersøkelsen i år. Førskolelærerstudentene vurderer sin utdanning mye høyere enn studenter ved de øvrige lærerutdanningene på svært mange punkter.

Teoriundervisningen og praksisopplæringen går fortsatt i to kretsløp; det er store kontraster mellom de to sektorenes vurdering av seg selv og hverandre, og integrasjonen kan bli bedre. Det er et godt tegn at bedre kontakt mellom skoler/barnehager og læresteder rangeres høyt som forbedringstiltak av alle grupper, men slik var det for tre år siden også, og verken grunnskolelærerreformen eller andre tiltak i sektoren har grepet tilstrekkelig godt tak i dette.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • SINTEF Digital / Helse

År

2014

Forlag

SINTEF Teknologiledelse

Hefte nr.

Rapportnr SINTEF A26113

ISBN

978-82-14-05679-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin