Til hovedinnhold
Norsk English

Veiprising på jernbane – smart løsning?

Sammendrag

Trengsel er et problem for Jernbaneverket. Subsidier og avgifter kan være et middel til å styre trafikken, mener forskere.

– Om togselskapene betaler for å bruke jernbanen på de mest gunstige tidspunktene, og belønnes for å velge andre tidspunkt, vil vi få flere tog på sporet, sier Arnt-Gunnar Lium, ved SINTEF Anvendt økonomi.

I dag kjemper passasjerer- og godstog-selskap om begrenset tilgang på jernbanelinja. Togtrafikken klumper seg sammen i visse tidsperioder, mens andre deler av døgnet har uutnyttet kapasitet. Det medfører forsinkelser og få tog i omløp.

Forskere ved SINTEF mener veiprising også kan være gjennomførbart for jernbane. De har utviklet matematiske modeller for å finne samfunnsøkonomiske og optimale løsninger for hele jernbanenettet i Norge.

Kategori

Populærvitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Konsernstab
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2014

Publisert i

Gemini

ISSN

0802-085X

Vis denne publikasjonen hos Cristin