Til hovedinnhold
Norsk English

Mer togtrafikk for pengene

Sammendrag

Noe av det billigste Norge kan gjøre for å få mer gods over på bane, er å gi togselskapene en pisk i rushtida og en gulrot når skinnene ligger ubrukt, skriver Sintef-forsker Arnt-Gunnar Lium.

Kategori

Populærvitenskapelig artikkel

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 200575

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Konsernstab

Dato

08.03.2014

År

2014

Publisert i

Dagens næringsliv

ISSN

0803-9372

Årgang

125

Hefte nr.

57

Side(r)

34

Vis denne publikasjonen hos Cristin