Til hovedinnhold
Norsk English

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHFUtvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet

Sammendrag

Utvidet opptaksområde i Helse Sør Øst, forutsetningene for omstillingsprogrammet
Forslaget om å slå sammen Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet som en del av St. prp. Nr. 44 (2006-2007) Om endringer i statsbudsjettet for 2007. Forslaget ble godjent i statsråd 16. februar 2007 og vedtatt av Stortinget 23. april samme år.
Vedtaket ble gjennomført 1. juni 2007 og den nye regionen gikk umiddelbart i gang med å definere hva som måtte gjøres for å oppfylle de målene som var formulert i proposisjonen. Styre og adminsitrativ ledelse i Helse Sør-Øst (HSØ) mente det var nødvendig med et betydelig omstillingsarbeid i regionen.
Denne rapporten går gjennom vedtakene som førte til strategidokumentet med tidshorisont 2025, beskriver hvilke mål som ble satt og hvilke tiltak som ble satt i verk. Den gir en grov oversikt over hva som er skjedd i perioden, og vil brukes som et grunnlag for videre arbeidspakker i denne evalueringen om omstillingsprogrammet som omfatter ni arbeidspakker og som varer fram til høsten 2015.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2014

Forlag

SINTEF

ISBN

978-82-14-05607-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin