Til hovedinnhold

Sorption-enhanced methane steam reforming in a circulating fluidized bed reactor system

Sorption-enhanced methane steam reforming in a circulating fluidized bed reactor system

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Norsk institutt for vannforskning
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
År
Publisert i
Energy Procedia
ISSN
1876-6102
Forlag
Elsevier
Årgang
1
Hefte nr.
1
Side(r)
715 - 720