Til hovedinnhold

Atomic scale simulations at SINTEF Materials and Chemistry

Atomic scale simulations at SINTEF Materials and Chemistry

Kategori
Populærvitenskapelig foredrag
Oppdragsgiver
  • Notur/NorStore / NN2147K
  • Norges forskningsråd / 200022
  • Notur/NorStore / nn2147k
  • Norges forskningsråd / 216078
  • Norges forskningsråd / 229711
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
Presentert på
Talk at the Computational Physics seminar
Dato
18.10.2013
År