Til hovedinnhold
Norsk English

Analyser av feil og avbrudd i kraftnettet 1989 - 2011. Inkludert driftsforstyrrelser med flere feil 2008 - 2010 og ekstremværet Dagmar 2011

Sammendrag

Rapporten gir en samlet oversikt over feil under driftsforstyrrelser og avbrudd i det norske høyspenningsnettet for en periode på 23 år fra 1989 til og med 2011. Rapporten inneholder også resultater fra analyser av driftsforstyrrelser med flere feil for perioden 2008 - 2010, og feil og avbrudd under ekstremværet Dagmar i 2011 presentert samlet for de områdene som var mest berørt på henholdsvis Vest- og Østlandet.
Antall driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger har i sum for alle spenningsnivå
1 - 420 kV variert noe fra år til år, men har vært rimelig stabilt sett over hele perioden med i størrelsesorden 25 000 hendelser i gjennomsnitt pr år. Ikke levert energi (ILE) er i sum betydelig redusert både som følge av driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger fram til og med 2010, mens Dagmar førte til en dobling av ILE i 2011 sammenlignet med foregående 10 års-periode. Omgivelser (vind, vegetasjon, torden, snø/is) har forårsaket vel 50 % av ILE. Distribusjonsnettet har stått for mer enn 90 % av alle hendelser og mer enn 70 % av ILE. Variasjonene i datagrunnlaget fra periode til periode kan forklares med endringer i registreringssystemer, - rutiner, myndighetskrav og spesielle hendelser pga. uvær som Nyttårsorkanen i 1992, uvær på Østlandet i 2003 og ekstremværet Dagmar i 2011.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 191124

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Gerd Kjølle
  • Ruth Helene Kyte
  • Hanne Vefsnmo
  • Jostein Lille-Mæhlum

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • SINTEF Energi AS

År

2013

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7279

ISBN

9788259435460

Vis denne publikasjonen hos Cristin