Til hovedinnhold

Calculating thermoelectric transport properties with BoltzTraP

Calculating thermoelectric transport properties with BoltzTraP

Kategori
Vitenskapelig foredrag
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 216078
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
Presentert på
Foredrag på SINTEF Oslo
Dato
17.09.2013
År