Til hovedinnhold

Laparoscopic Ultrasound for Hepatocellular Carcinoma and Colorectal Liver Metastasis: An Overview

Laparoscopic Ultrasound for Hepatocellular Carcinoma and Colorectal Liver Metastasis: An Overview

Kategori
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Helse
  • St. Olavs Hospital HF
År
Publisert i
Surgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques
ISSN
1530-4515
Årgang
23
Hefte nr.
2
Side(r)
135 - 144