Til hovedinnhold

Work environment and disability pension - an 18-year follow-up study in a Norwegian working population

Work environment and disability pension - an 18-year follow-up study in a Norwegian working population

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
 • Morten Støver
 • Kristine Pape
 • Roar Johnsen
 • Nils Fleten
 • Erik Reidar Sund
 • Solveig Osborg Ose
 • Johan Håkon Bjørngaard
Institusjon(er)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Helse Nord RHF
 • SINTEF Digital / Helse
 • St. Olavs Hospital HF
År
Publisert i
Scandinavian Journal of Public Health
ISSN
1403-4948
Forlag
Sage Publications
Årgang
41
Hefte nr.
6
Side(r)
587 - 596