Til hovedinnhold
Norsk English

Driftsdata fra eksisterende RSW- og kombianlegg basert på NH3 og CO2 i fiskefartøy

Sammendrag

Fokus i dette prosjekt har vært å vurdere og sammenligne systemer med de naturlige kuldemediene NH3 og CO2 i kuldeanlegg på fiskefartøy. Først og fremst i RSW-anlegg (refrigerated sea water), men også i kombianlegg som kan brukes både til RSW og til frysing. En del måledata har blitt innhentet, fra to NH3-anlegg og et CO2-anlegg. Mer måledata fra normal drift under fiske hadde vært ønskelig, men dette har vært utfordrende å få tilgang til.
Beregningene fra måledata viser at virkelig drift ofte er mindre energieffektivt enn teoretiske analyser og dimensjonerende tall viser. Det kan forklares med at flere forhold varierer under drift, og mer tap i virkelige systemer enn det som antas i de teoretiske beregningene. Rent termodynamisk har CO2 et dårligere utgangspunkt enn ammoniakk for bruk i RSW-anlegg, men det industrielle anlegg som er testet viser minst like god effektivitet. Dette kan skyldes at CO2-anlegget var et demonstrasjonsanlegg hvor det var stort fokus på optimal design og noe mindre på fokus på pris.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS

År

2013

Forlag

SINTEF Energi AS

ISBN

9788259436054

Vis denne publikasjonen hos Cristin