Til hovedinnhold
Norsk English

Meritteringssystemer i FoU-sektoren i forhold til nærings- og innovasjonsrettet FoU-virksomhet

Sammendrag

Dette forprosjektet har hatt som mandat å avdekke om det er formålstjenlig med et større prosjekt som kan studere hvorvidt og eventuelt hvordan meritteringssystemer i FoU-sektoren kan endres for å gi bedre insentiver til nærings- og innovasjonsrettet FoU-virksomhet og dermed virke fremmende på en aktiv innovasjonspolitikk.

Kategori

Kompendium

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

År

2005

Forlag

NIFU STEP

Hefte nr.

9

Vis denne publikasjonen hos Cristin