Til hovedinnhold

Meritteringssystemer i FoU-sektoren i forhold til nærings- og innovasjonsrettet FoU-virksomhet

Meritteringssystemer i FoU-sektoren i forhold til nærings- og innovasjonsrettet FoU-virksomhet

Kategori
Kompendium
Sammendrag
Dette forprosjektet har hatt som mandat å avdekke om det er formålstjenlig med et større prosjekt som kan studere hvorvidt og eventuelt hvordan meritteringssystemer i FoU-sektoren kan endres for å gi bedre insentiver til nærings- og innovasjonsrettet FoU-virksomhet og dermed virke fremmende på en aktiv innovasjonspolitikk.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
År
Forlag
NIFU STEP
Hefte nr.
9