Til hovedinnhold

3D multiscale vessel enhancement based centerline extraction of blood vessels

3D multiscale vessel enhancement based centerline extraction of blood vessels

Kategori
Poster
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Rahul Prasanna Kumar
  • Fritz Albregtsen
  • Martin Reimers
  • Thomas Langø
  • Bjørn Edwin
  • Ole Jakob Elle
Institusjon(er)
  • Universitetet i Oslo
  • Oslo universitetssykehus HF
  • SINTEF Digital / Helse
Presentert på
SPIE Medical Imaging
Dato
09.02.2013
År