Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologiens ABC

Utvikling av en ny opplæringspakke kalt Velferdsteknologiens ABC.

SINTEF skal:

  • innhente kunnskap fra prosjekter i kommunene som skal gi innhold til Velferdsteknologiens ABC
  • utvikle og formidle konkrete verktøy som skal videreutvikle Veikart for Velferdsteknologi, og deretter danne grunnlaget for opplæringspakken
  • innhente kunnskapsbehov fra ansatte i de kommunale omsorgstjenestene knyttet til arbeidsverktøy for å vurdere, implementere og følge opp velferdsteknologiske løsninger
  • utvikle et nasjonalt nettsted, med utgangspunkt i Veikart for velferdsteknologi hvor arbeidsverktøy, veikartet og introduksjon til velferdsteknologi blir publisert

Prosjektet skal utvikle ny kunnskap og nye produkter som ikke allerede er tilgjengelige i markedet.

Velferdsteknologiens ABC skal gjennomføres som intern opplæring og gi kompetanse om teknologi ut fra brukerbehov, arbeidsmiljø og arbeidsprosesser.

Publisert 11. september 2015