Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Nurse Family Partnership i Norge

Nurse Family Partnership i Norge

SINTEF skal i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet utrede og gi anbefalinger om en mulig framtidig organisering av "Familie for første gang", Nurse Family Partnership i Norge.

Ill.: Shutterstock

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk i 2014 i oppdrag å prøve ut det evidensbaserte forebyggende programmet Nurse Family Partnership (NFP) i Norge. Utprøvingen foregår i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør). I Norge har programmet fått navnet "Familie for første gang".

Bufdir ønsker å få gjennomført en utredning av hvor NFP i Norge bør forankres og hvordan det bør organiseres, dersom programmet skal videreføres og implementeres som en del av det offentlige tjenestetilbudet i Norge etter utprøvingsfasen. Resultatene fra utredningen vil inngå i det samlede kunnskapsgrunnlaget for en beslutning om en eventuell videreføring og hvordan en slik implementering kan gjennomføres. Formålet med utredningen er å fremskaffe velfunderte anbefalinger til en eventuell mer varig organisering av programmet i Norge.

Spørsmål som vil bli drøftet og besvart er:

  • Hva kan være hensiktsmessig systemforankring og organisering i norsk sammenheng? Hvordan bør finansiering sikres?
  • Hvem bør være eventuelt varig norsk lisenspart?
  • Hvordan kan NFP-ansattes særlige kompetanse anerkjennes?
Publisert 25. august 2017

Prosjektvarighet

2017 - 2017