Til hovedinnhold

TARGET

TARGET

Publisert 19. august 2013

Transformative, adaptive, responsive and engaging Environment

Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.07.2013