Til hovedinnhold

SysLife – System for tilstands- og levetidsrelaterte date for kraftsystemkomponenter

SysLife – System for tilstands- og levetidsrelaterte date for kraftsystemkomponenter

Gode tilstands- og levetidsdata er nødvendig som grunnlag for å kunne estimere restlevetid og sviktsannsynlighet for kraftsystemkomponenter.

Tilstandsdata og informasjon om feil og utført vedlikehold finnes allerede i dag i FDV-systemene (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) hos kraft- og nettselskapene, men dataene er ikke tilrettelagt for levetidsanalyser.

Målet med forskningsprosjektet SysLife var å lage et system som utnytter eksisterende informasjon slik at bedre estimat på restlevetid og sviktsannsynlighet for kraftsystemkomponenter kan lages. 

SysLife består av fem hovedmoduler:

  1. Modul for uthenting av rådata fra FDV-systemet
  2. Modul for analyse av rådata og generering av prosesserte data
  3. Modul for uthenting av prosesserte data for analyser
  4. Tilstandskontrollhåndbøker
  5. Skadeatlas

Tilstandskontrollhåndbøkene er tilgjengelige fra Energi Norge.

Resultat fra prosjektet vil bidra til forretningsmessig verdiskapning knyttet til vedlikehold og rehabilitering. Selskapene vil ved å ta resultatene i bruk bli bedre i stand til å inkludere risiko og usikkerhet i vedlikeholdsstyringen.

Publisert torsdag 2. oktober 2014
Seniorforsker
926 24 451

Prosjektvarighet

2011 - 2013