Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Studie for å sikre helikoptersikkerheten

Studie for å sikre helikoptersikkerheten

Oljeselskapene i Norsk olje og gass har gjennomført en ny studie for å sikre at norsk sokkel fortsatt er blant de ledende innenfor helikoptersikkerhet. Rapporten for HSS-3b er nå tilgjengelig.

Helikopter i Nordsjøen. Photo courtesy of Sikorsky
Helikopter i Nordsjøen. Photo courtesy of Sikorsky

Helikoptersikkerhetsstudien som ble satt i gang i 2016 er den siste i en serie store studier som har blitt gjennomført på norsk sokkel. Den første (HSS-1) dekket perioden 1966–1990, den andre (HSS-2) tok for seg perioden 1990–1998 og den tredje (HSS-3) tok for seg perioden 1999–2009. Den siste studien (HSS-3b) er en begrenset oppdatering av HSS-3 som dekker perioden 2009-2015, og også skuer noe fremover i tid.

Studien er gjennomført av sikkerhetsforskerne ved SINTEF Teknologi og samfunn, på vegne av Norsk olje og gass. 16 oljeselskap har deltatt i tillegg til Petroleumstilsynet, Luftfartstilsynet, Safe og Industri Energi.

Publisert 3. mars 2017
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2016 - 2017