Til hovedinnhold

STOP

STOP

Stabile driftsforhold for biomasse forbrenningsanlegg

Hovedmålet i STOP er å utvikle nye strategier for forbedrede driftsforhold i biomasse forbrenningsanlegg gjennom:

  • Bruk av et mer homogent brensel som er lite påvirket av sesongvariasjoner
  • Optimalt brensel med hensyn til utslipp
  • Innovative metoder for brensel oppgradering med fokus på torrefisering

Les mere på prosjektets hjemmeside 


 

Publisert onsdag 10. september 2014
Sjefforsker
906 59 751

Prosjektvarighet

2010 - 2014