Til hovedinnhold

Smart Grids

Smart Grids

Intelligente elektrisitetsnett, nøkkelen til et fleksibelt energisystem

Fremtidens energisystem vil ha mer produksjon fra fornybare energikilder og økt forbrukerfleksibilitet samtidig som framtidens energisystem må være robust og pålitelig. IKT-teknologi vil i større grad bli brukt til å overvåke, styre og automatisere nettet. 

I framtidens energisystem går energiflyten både til og fra forbrukerne og lokale produsenter. Gjennom større bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), må vi utvikle intelligente nett der forbrukerne aktivt trekkes inn i styringen av kraftsystemet.

Bruk av Smart Grids-teknologier er særlig relevant for nettet nært sluttbrukerne, da sentral- og regionalnett på høyere spenningsnivå i stor grad allerede er "smarte".

Smart grids-visjonen beskrives blant annet i EUs SET-plan der Smart grids defineres som ”an electricity network that can intelligently integrate the actions of all users connected to it - generators, consumers and those that do both – in order to efficiently deliver sustainable, economic and secure electricity supplies.”

Publisert 27. oktober 2014
Forsker

Prosjektvarighet

2011 - 2014