Til hovedinnhold

Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk

Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk

Norsk havbruksnæring har ambisjoner om vekst i produksjon i fremtiden og mange har funnet seg en yrkesveg innenfor marin sektor. Arbeidsplassene i havbruksnæringen er imidlertid de nest farligste i Norge, kun slått av fiskeri.

Norges forskningsråd har bevilget penger til dette prosjektet for å øke kunnskapen om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte på oppdrettsanleggene, og hvordan risiko kan reduseres ved å bygge sikkerhetsbarrierer inn i prosedyrer, systemer og teknologi. Hensikten er å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av operasjonelle og menneskelige feil.

Publisert 23. februar 2016

Prosjektstart

01.01.2016

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd