Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - en vellykket etablering og et godt akuttilbud

Som første sykehus i landet etablerte Oslo universitetssykehus HF et rusmottak i 2010. Foto: Oslo Universitetssykehus.
Som første sykehus i landet etablerte Oslo universitetssykehus HF et rusmottak i 2010. Foto: Oslo Universitetssykehus.

SINTEF har lagt fram sluttrapport fra prosjektet "Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF". Forskerne har samlet inn data gjennom intervjuer med pasienter, ansatte og ledere, samarbeidspartnere og Brukerrådet, samt tilgjengelige registerdata. Hovedkonklusjonen i rapporten er at Rusakuttmottaket er en vellykket etablering og et godt akuttilbud. Rapporten viser at tilbudet har sin styrke i akuttilbudet og det tverrfaglige samarbeidet, samtidig som dagens organisering, med tett kobling mellom mottaksenhet og døgnenhet, vurderes som hensiktsmessig. Arbeidet med bedre samarbeid med øvrige akuttenheter (somatikk og psykiatri) bør videreføres.

Oppdragsgiver: Oslo Universitetssykehus HF

Publisert 25. august 2015

Prosjektvarighet

01.06.2014 - 31.07.2015