Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Returtømmer

Returtømmer

Koordinering av tømmertransport fra hogstplass til kunde for å sikre effektive transportsløyfer.

Målet med Returtømmer-prosjektet er å øke andelen returlaster for tømmertransporten.

Prosjektet skal utvikle en prototype for automatisk planlegging basert på en matematisk optimeringsmodell. Prototypen skal testes ut på reelle data fra Midt-Norge.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og Møreforskning, finansiert av Trøndelag fylkeskommune som del av et større infrastrukturprosjekt i regi av Arena Skog.

Publisert 9. april 2018
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2017 - 2018