Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Rengjøring av senger i sykehus - en kartlegging av ulike prinsipper

Rengjøring av senger i sykehus - en kartlegging av ulike prinsipper

Prinsipper for rengjøring av pasientsenger er et aktuelt diskusjonstema ved flere sykehus. Skal rengjøringen gjøres sentralt eller desentralt, automatisk eller manuelt? Hvilken yrkesgruppe skal utføre arbeidet, hvilken metode sikrer god hygiene og hva er det beste for pasientsikkerheten?

Rengjøring av senger i sykehus - en kartlegging av ulike prinsipper
Rengjøring av senger i sykehus - en kartlegging av ulike prinsipper

Problemstillingene knyttet til sengerengjøring får betydning for både logistikk, pasientsikkerhet, hygiene, arbeidsmiljø, driftsøkonomi, samt planløsning og prosjektering av nybygg. Byggherren for utvidelse av Herlev Hospital har gitt SINTEF Helse i oppdrag å utarbeide en rapport som belyser fordeler og ulemper ved ulike prinsipper for rengjøring av pasientsenger. Rapporten skal være en hjelp i det videre arbeidet med å planlegge en best mulig logistikk og rengjøring av senger i Nyt Hospital Herlev.

Publisert 3. mai 2013
Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

15.04.2012 - 18.10.2012

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapport
Rengjøring av senger i sykehus - en kartlegging av ulike prinsipper (pdf 2,4 MB)