Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

RASimAs – Simulering og veiledning ved lokal anestesi

RASimAs – Simulering og veiledning ved lokal anestesi

Bruk av lokalbedøvelse har fordeler for pasienten, samtidig som det reduserer kostnader for helsevesenet. Prosjektet har som mål å utvikle en ny virtuell reality-plattform som leger kan øve på, samt å bruke når de setter lokal bedøvelse.

Rasimas logo

RASimAs er en del av EUs 7. rammeprogram og har et budsjett på over 3 millioner euro over tre år. 

Vi er med som partner i EU-prosjektet Regional Anaesthesia Simulator and Assistant (RASimAS), sammen med partnere fra i alt ti europeiske land.

Publisert 29. november 2013

Prosjektvarighet

01.11.2013 - 31.10.2016