Til hovedinnhold

ProAlge

ProAlge

Oppdrettsnæringen står overfor en fremtidig underdekning av fiskeolje som fettkilde i fôr, og det er behov for å finne alternative EPA og DHA-kilder. Marine mikroalger er lansert som en mulig løsning på problemet.

Besøk hos Salata (Ritschenhausen, Tyskland): fotobioreaktor av borosilikatglass, det produseres ulike alger etter kundens behov og i størrelsesorden 85 000 L.

På oppdrag fra FHF skal SINTEF Fiskeri og havbruk og UniResearch Miljø utarbeide en "state-of-the-art" rapport om industriell produksjon av marine mikroalger som råvare i fiskefôr. Prosjektet er lagt opp rundt bedriftsbesøk til mikroalgeprodusenter i Nord-Europa for å studere mulighetene for produksjon i industriell skala, deltagelse på relevante konferanser og innspill fra betydelige forsknings- og utviklingsmiljøer i Europa. Det har vært holdt en workshop i Bergen med deltakere fra nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, næring og industri.

Den endelige rapporten fra ProAlge-prosjektet skal inneholde et tydelig beslutningsgrunnlag for industrielle aktører som vurderer å produsere mikroalger i kommersiell skala. Det skal legges vekt på å beskrive muligheten til å produsere et råstoff med tilstrekkelig innhold av EPA og DHA til en til en økonomisk forsvarlig kostnad, og som forventes å kunne fungere i et marked til fôrindustrien. Samtidig med presentasjon av rapporten blir det avholdt en åpen workshop i Bergen 30. april 2013, med inviterte foredragsholdere fra relevante miljøer.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av FHF

Sluttrapport

Her ligger sluttrapport for prosjektet

Publisert onsdag 3. april 2013
Seniorforsker
911 59 853

Prosjektvarighet

01.05.2012 - 30.06.2013