Til hovedinnhold

ProAktiv

ProAktiv

Bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.

Mål: 
Bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.


Håndbok Plusskunder


Prosjektbeskrivelse: 
Introduksjonen av plusskunder i større skala gjør det nødvendig å utvikle ny metodikk og nye anbefalinger som bidrar til å løse de nye utfordringene som nettselskapene står overfor innenfor både planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnett med plusskunder. ProAktiv-prosjektet fokuserer på utfordringer innen nettplanlegging og skal bidra til lavere risikoeksponering i investeringene.

Bakgrunn: 
God planlegging er en forutsetning for å gjøre de riktige investeringene i distribusjonsnettet (unngå over- og underinvesteringer). De forventede investeringer og reinvesteringer i distribusjonsnett fram mot 2020 er på 30-40 mrd. kr. (ekskl. AMS) ifølge NVE  og i planleggingen av fremtidens distribusjonsnett er det også viktig å ta hensyn til introduksjon av plusskunder. ProAktiv fokuserer på effektprofiler som kan ventes for plusskunder og deres sammenlagrede belastning på nettet. Andre prosjekter som SPESNIETT og REPLAN fokuserer på spenningskvalitet og fornyelsesplaner og vil gi viktige input i en helhetlig nettplanlegging.

Prosjektansvarlig: Energi Norge

Prosjektdeltakere: Hafslund Nett, NTE Nett, Skagerak Nett og Lyse Elnett

Publisert 9. desember 2019
Forsker

Prosjektvarighet

2014 - 2018