Til hovedinnhold

PI-SEC

PI-SEC

Planning Instruments for Smart Energy Communities

Ett av hovedmålene i prosjektet har vært å utvikle effektive planleggingsverktøy for energisystemer og energibruk på område- og nabolagsnivå. Det har vært sentralt å utvikle kunnskap om hvilke nøkkelindikatorer som er viktige for byer som fokuserer på utvikling av energismarte, bærekraftige områder, og hvordan disse kan kobles med planlegging, drift og overvåkning av utslippene i nye og eksisterende nabolag.

Gjennom prosjektet er PI-SEC scenariokalkulator utviklet, for å knytte detaljerte, lokale tiltak til overordnede klimamål. For informasjon om scenariokalkulatoren, kontakt Harald Taxt Walnum eller Synne Krekling.

Du kan laste ned verktøyet her.

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF, og er finansiert av Norges forskningsråd.

Gå til prosjektsiden

Andre prosjektmedarbeidere fra SINTEF: Åshild Lappegard Hauge, Karen Byskov Lindberg og Kari Sørnes.

Publisert 9. mai 2019

Prosjektvarighet

2016 - 2019