Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Petromaks PDS

Petromaks PDS

Kongsberg Maritime har, på vegne av PDS forum, fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt med navn ”Verktøy og retningslinjer for helhetlig barrierestyring og reduksjon av storulykkesrisiko i petroleums-virksomheten”. Utførende part er i hovedsak SINTEF med aktiv deltakelse fra medlemmene i PDS forum.

Prosjektets hovedmål er å utvikle verktøy og praktiske retningslinjer for at petroleumsindustrien skal forbedre sin evne til å utvikle og følge opp integriteten til sikkerhetskritiske barrierer og redusere avhengigheter mellom barrierer.

Delmål for prosjektet er:  

  1. Utvikle en helhetlig metode for barrierestyring med spesiell vekt på å integrere tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer.
  2. Utvikle modeller og data for avhengighet mellom barrierer.
  3. Vurdere hvordan ny teknologi påvirker barriereytelse, spesielt hvordan trådløs teknologi anvendt for sikkerhetssystemer påvirker godheten av barrierene.
  4. Utvikle retningslinjer for barrierestyring for bruk i design og oppfølging i drift som også ivaretar myndighetenes krav (i tråd med OLF 070 for instrumenterte sikkerhetssystemer)
  5. Vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering av prosjektresultater i tidsskrifter, konferanser og bransjeseminarer
Publisert 21. mars 2013
Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2015