Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Omsorgsboliger Stjørdal kommune

Omsorgsboliger Stjørdal kommune

Prosjektet bistår Stjørdal kommune med antall av nye omsorsgboliger i et første byggetrinn og hvordan de skal utformes og plasseres.

Utbygging av omsorgsboliger skal også ses i sammenheng med utforming av et nytt helsehus.

Publisert 2. mai 2016
Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

01.04.2016 - 01.09.2016