Til hovedinnhold

Økt livskvalitet for personer med funksjonsnedsetting gjennom fysisk aktivitet (Interreg)

Økt livskvalitet for personer med funksjonsnedsetting gjennom fysisk aktivitet (Interreg)

Prosjektet fokuserte på idretts- og fritidsaktiviteter for eliteutøvere og mosjonister ut fra et helse- og funksjonshinderperspektiv. Målet var å skape flere muligheter for personer med funksjonsnedsettinger slik at flere søker en mer aktiv livsstil.

Prosjektet:

  • Identifiserte barrierer som ligger til grunn for deltakelse i fysisk aktivitet
  • Utviklet tekniske hjelpemidler
  • La til rette for deltakelse i idrettsaktiviteter
  • Studerte faktorer i forhold til økt tilgjengelighet på idrettsarrangement

Økt kunnskap omkring problemstillingen skal bidra til økt aktivitet for funksjonshemmede som videre vil bedre helse og livskvalitet.

Publisert 15. august 2013
Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2011