Til hovedinnhold

OiDG – Optimal infrastruktur for sømløs integrasjon av distribuert produksjon

OiDG – Optimal infrastruktur for sømløs integrasjon av distribuert produksjon

Prosjektets hovedmål var å muliggjøre sømløs integrasjon av distribuert produksjon (DG) i stor skala i mellom- og lavspenningsnett

Dette gjør vi gjennom utvikling av nye modeller og verktøy for planlegging av distribusjonsnett.

Publisert 18. september 2014
Forskningsleder
+47 977 53 048

Prosjektvarighet

2009 - 2013