Til hovedinnhold
Norsk English

OiDG – Optimal infrastruktur for sømløs integrasjon av distribuert produksjon

Prosjektets hovedmål var å muliggjøre sømløs integrasjon av distribuert produksjon (DG) i stor skala i mellom- og lavspenningsnett

Kontaktperson

Dette gjør vi gjennom utvikling av nye modeller og verktøy for planlegging av distribusjonsnett.

Delmål:

 • Utvikle og presentere et rammeverk for nettplanlegging som bidrar til at DG basert på vann, vind og CHP kan tilkobles dagens mellom- og lavspenningsnett.
 • Foreslå arkitektur for det fremtidige mellom- og lavspenningsnettet inkludert en overgang fra dagens nett til dette nye nettet som har fleksibel, toveis effektflyt.
 • Gi tekniske anbefalinger for tilknytning av DG til mellom- og lavspenningsnett med vekt på spenningskvalitet og leveringspålitelighet.
 • Utdanne 1 PhD-kandidat

Publisering:

 • Impact of voltage phase angle changes on low-voltage ride-through performance of small scale hydro DG units
  Trond Toftevaag Traian Nicolae Preda og Kjetil Uhlen
  CIRED 2013
 • Overall challenges and recommendations concerning the integration of small scale hydro in MV distribution networks
  Henning TAXT Maria Daniela CATRINU Dag Eirik NORDGÅRD
  CIRED 2013
 • A General Framework for Active Distribution Network Planning
  L. Aleixo, G. Celli, E. Ghiani, J. Myrzik, L. F. Ochoa, F. Pilo
  CIGRE 2013, Stockholm 
 • Enhanced Modeling of Small Hydro Power Plants for Improvement of Distribution Network Grid Codes
  Traian-Nicolae Preda, Kjetil Uhlen, Dag Eirik Nordgård, Trond Toftevaag
  Technoport, 2012 
 • An Overview of the Present Grid Codes for Integration of Distributed Generation
  Traian-Nicolae Preda, Kjetil Uhlen, Dag Eirik Nordgård 
  CIRED Workshop 2012
 • Impact of voltage phase angle changes on low-voltage ride-through performance of DG-units
  Trond Toftevaag, Jorun Marvik, Traian-Nicolae Preda
  CIRED Workshop 2012 
 • Experiences from integrating Distributed Generation in Norway: Results from a DSO survey 2010/2011
  Luis Aleixo, Maren Istad, Tarjei Solvang, Dag Eirik Nordgård
  CIRED Workshop 2012 
 • External Grid Representation for Assessing Fault Ride Through Capabilities of Distributed Generation Units
  T. Preda, K. Uhlen, D.E. Nordgård, T. Toftevaag
  IEEE 2012
 • Instantaneous Harmonics Compensation using Shunt Active Filters in a Norwegian Distribution Power System with Large Amount of Distributed Generation
  T. Preda, K. Uhlen, D.E. Nordgård
  IEEE 2012
 • Dealing with uncertainties in long term investment planning
  Maria Daniela Catrinu, Maren Istad, Dag Eirik Nordgård
  ESREL 2011, Troyes 
 • Integrating Distributed Generation in MV distribution systems
  Dag Eirik Nordgård, Gerd Kjølle, Rune Paulsen, Rolf Erland Grundt
  CIGRE 2011, Bologna 
 • Dealing with uncertainty when planning integration of small scale hydro DG in distribution systems
  Maria Daniela Catrinu, Dag Eirik Nordgård
  CIRED 2011, Frankfurt 
 • Distributert produksjon tilknyttet nettet: Mange bekker små
  Dag Eirik Nordgård
  Xergi #1 2011 
 • Methodology for planning of distributed generation in weak grids
  Dag Eirik Nordgård, Maria Daniela Catrinu, Tarjei Solvang, Luis Aleixo, Gerd Kjølle
  IEEE PowerTech 2011, Trondheim
 • Rethinking network planning for integration of distributed generation
  Luis Aleixo, Maren Istad
  NEF Teknisk møte 2011, Trondheim
 • Utforming av distribusjonsnett med mye distribuert produksjon
  Silke van Dyken
  NEF Teknisk møte 2011, Trondheim
 • Tilknytning av produksjon i lavspenningsnettet
  Nina Wahl Gunderson, Dag Eirik Nordgård
  NEF Teknisk møte 2011, Trondheim
 • Experiences from integrating DG in rural MV networks
  Maren K. Istad, Tarjei B. Solvang, Maria D. Catrinu and Dag Eirik Nordgård
  SmartGrids and E-mobility 2011, Munchen
 • Distributert produksjon tilknyttet nettet: Mange bekker små
  Dag Eirik Nordgård
  SINTEF Energi, Xergi #1 2011

Tekniske rapporter 

 • DG i framtidens nett
  Henning Taxt
  SINTEF TR A7353 - 2013
 • Småkraft uten nett? Kartlegging av aktører relevante for integrering av småkraft i distribusjonsnettet og utfordringer for nettselskap som følge av småkraftutbygging.
  Gerd Jacobsen, Helene Egeland, Dag Eirik Nordgård, Tarjei Solvang
  SINTEF TR A7283 - 2012
 • Planleggingssystematikk for integrasjon av distribuert produksjon i distribusjonsnett
  Maria Daniela Catrinu, Maren Istad, Kjell Sand, Jorun Marvik
  SINTEF TR A7166 - 2012

Deltakere

 • Stranda Energiverk AS
 • HelgelandsKraft AS
 • REN
 • Lyse
 • Hafslund
 • Agder Energi Nett
 • NTE Nett
 • SFE Nett as
 • Sunnfjordenergi AS
 • TrønderEnergi
 • Haugaland Kraft
 • BKK Nett AS
 • Nordlandsnett
 • Sykkylven Energi AS
 • SKL Nett
 • Sunnfjord Energi AS

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2013

Utforsk fagområdene