Til hovedinnhold
Norsk English

OiDG – Optimal infrastruktur for sømløs integrasjon av distribuert produksjon

Prosjektets hovedmål var å muliggjøre sømløs integrasjon av distribuert produksjon (DG) i stor skala i mellom- og lavspenningsnett

Kontaktperson

Dette gjør vi gjennom utvikling av nye modeller og verktøy for planlegging av distribusjonsnett.

Delmål:

 • Utvikle og presentere et rammeverk for nettplanlegging som bidrar til at DG basert på vann, vind og CHP kan tilkobles dagens mellom- og lavspenningsnett.
 • Foreslå arkitektur for det fremtidige mellom- og lavspenningsnettet inkludert en overgang fra dagens nett til dette nye nettet som har fleksibel, toveis effektflyt.
 • Gi tekniske anbefalinger for tilknytning av DG til mellom- og lavspenningsnett med vekt på spenningskvalitet og leveringspålitelighet.
 • Utdanne 1 PhD-kandidat

Deltakere

 • Stranda Energiverk AS
 • HelgelandsKraft AS
 • REN
 • Lyse
 • Hafslund
 • Agder Energi Nett
 • NTE Nett
 • SFE Nett as
 • Sunnfjordenergi AS
 • TrønderEnergi
 • Haugaland Kraft
 • BKK Nett AS
 • Nordlandsnett
 • Sykkylven Energi AS
 • SKL Nett
 • Sunnfjord Energi AS

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2013

Utforsk fagområdene