Til hovedinnhold

Offshore kraftelektronikk

Offshore kraftelektronikk

Kraftelektronikk er en nøkkelteknologi for å knytte fornybar energi til kraftnettet.

AC/DC- likerettere og vekselrettere er en viktig del av nettilkoblingen for bl.a. vindturbiner og høyspent likestrømoverføring (HVDC). Dette forskningsprosjektet har fokusert på kraftelektronikk i offshore omgivelser, der nødvendigheten av høy pålitelighet og god energieffektivitet er stor.

Publisert lørdag 27. september 2014
Seniorforsker
930 03 738

Prosjektvarighet

2009 - 2014