Til hovedinnhold

FME I - NOWITECH - Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology

FME I - NOWITECH - Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology

Siden 2009 har NOWITECH utviklet 40 innovasjoner innen Offshore Wind. NOWITECH ble avluttet som FME ved utgangen av 2017. NOWITECH er nå videreført som et forskningsnettverk.

Målet for NOWITECH er forskning som bidrar til industriell verdiskapning og reduserte kostnader for offshore vindkraft, både bunnfast og flytende.

Arbeidet omfatter utdanning, kompetansebygging og innovasjon innenfor følgende tema:

  • Integrert numerisk design
  • Bruk av nye materialer
  • Understell for bunnfaste og flytende turbiner
  • Nettilkobling og samspill med kraftsystemet
  • Strategier og metoder for drift og vedlikehold
  • Utvikling av nye konsept ved simulering og forsøk i lab

Senteret var finansiert med 320 NOK (2009-2017) av Norges Forskningsråd (50 %), industripartnere (25 %) og forskningspartnerne (25 %) SINTEF, NTNU og IFE.


Les mer på NOWITECHs hjemmeside.


 

Publisert mandag 4. august 2014
913 68 188

Prosjektvarighet

2009 - 2017

Kontakt:

Senterleder:

John Olav Giæver Tande 


Koordinator:
Hans Christian Bolstad