Til hovedinnhold

NOWITECH - Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology

NOWITECH - Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology

NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology) er ett av åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som ble utpekt i februar 2009.

Målet for NOWITECH er forskning som bidrar til industriell verdiskapning og reduserte kostnader for offshore vindkraft, både bunnfast og flytende.

Arbeidet omfatter utdanning, kompetansebygging og innovasjon innenfor følgende tema:

  • Integrert numerisk design
  • Bruk av nye materialer
  • Understell for bunnfaste og flytende turbiner
  • Nettilkobling og samspill med kraftsystemet
  • Strategier og metoder for drift og vedlikehold
  • Utvikling av nye konsept ved simulering og forsøk i lab

Senteret er finansiert med 320 NOK (2009-2017) av Norges Forskningsråd (50 %), industripartnere (25 %) og forskningspartnerne (25 %) SINTEF, NTNU og IFE.

Publisert 4. august 2014

Prosjektvarighet

2009 - 2017

Kontakt:

Senterleder:

John Olav Giæver Tande  
Koordinator:
Hans Christian Bolstad  

Komplett presentasjon
av NOWITECH

(english)