Til hovedinnhold

Negativ CO2 utslipp fra avfallsforbrenning sektoren

Negativ CO2 utslipp fra avfallsforbrenning sektoren

NEWEST_CCUS: Teknologier for karbon fangst, bruk og lagring

SINTEF Energi har ansvar for aktivitetene om CO2 fangst fra avfallsforbrenningsanlegg med oxy-fuel forbrenning og hybrid teknologi med CO2 membraner.

Prosjektet har forskning- og industripartnere fra:

  • UK
  • Norge
  • Tyskland
  •  Nederland

Prosjektet har støtte fra ERA-NET cofund ACT koordinert av University of Edinburgh.

Prosjektets webside: Negative Emissions in the Waste-to-Energy Sector: Technologies for Carbon Capture, Utilisation & Storage

Publisert 4. februar 2020
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2019 - 2022