Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Leda

Leda

Målet med prosjektet er å bringe olje og gass effektivt inn fra offshore installasjoner inn til land gjennom rørledninger.

For å kunne forstå og gjennomføre ilandføring av olje og gass på Norsk sokkel så man tidlig at flerfase strømninger og forståelsen av disse var sentral. For å få en grunnleggende forståelse av disse komplekse forhold, bestemte man seg tidlig å lage en software som ville ta utganspunkt i '1st principle' -  dvs forstå fysikken. LedaFlow er nå en komersiell kode som stadig forbedres og videreutvikles sammen med oljeselskaper. LedaFlow Technoligies DA er selskapet som er etablert for å ta koden videre. Prosjktet er etablert sammen med ConcoPhillips, Total og Kongsberg Gruppen.

Sintef har stått for F&U aktiviteten gjennom hele prosjektet.

 x-lF_u8DOPY

Publisert 1. januar 2002

Prosjektvarighet

01.01.2002 - 31.12.2014