Til hovedinnhold

Lavutslippsenteret

Lavutslippsenteret

Lavutslippssenteret skal utvikle nye teknologier og konsepter for offshore energisystemer, energieffektivisering og integrasjon av fornybar kraftproduksjonsteknologi for implementering på Norsk Kontinental Sokkel (NKS).

Centre vision: Develop technology and methods for ensuring that the O&G industry can meet its emission goals.
Centre vision: Develop technology and methods for ensuring that the O&G industry can meet its emission goals.

Dette vil hjelpe industrien med å nå deres mål for kutt i klimagassutslipp frem mot 2030 og 2050, samt lede an mot nullutslipps petroleumsproduksjon i 2050.

Lavutslippssenteret samler ledende energiselskaper, operatører og leverandørindustri sammen med anerkjente forskningsgrupper ved SINTEF og NTNU. Konsortiet styrkes også via deltakelse fra topprangerte universiteter og forskningsinstitutter fra Europa og USA.

Sterkt samspill mellom sentrets aktører vil fremskynde utvikling og implementering av lavutslipp offshore-teknologier og gjøre Lavutslippssentret til en plattform for innovasjon. Det vil genereres spin-off prosjekter og teknologioverføring til industrien.

Sentrets vitenskapelige fokus vil i hovedsak være rettet mot kraft- og varmeproduksjon med lavere utslipp, redusert energibehov, offshore energisystemer og styring. Det siste inkluderer utviklingen av digitaliserte løsninger og konsepter for integrering av offshore fornybar kraftproduksjon. Tematikken er valgt basert på dens potensial for å kunne redusere utslipp på NKS, både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv, og inkluderer løsninger for både eksisterende og nye felt. Lavutslippssenteret vil jobbe med å redusere kostnader for utslippsbesparende offshore teknologier, og komme opp med minst 10-15 nye innovative lavutslippsløsninger.

Sentret skal utdanne 19 PhDer/postdoktorer og 30 masterstudenter, og har som mål å generere totalt 26 spin-off forskningsprosjekter og over 70 vitenskapelige artikler. Lavutslippssenteret vil dele kunnskap med forskere, industri, samfunn, politikere og offentligheten og på den måten hjelpe beslutningstaking og utforming av utslippspolitikk for norsk olje- og gassindustrien.

Partnere:

Low Emission partners

Senteret er finansiert under Forskningsrådets "Forskningssenter for petroleum (PETROSENTER)"


 

Publisert torsdag 11. april 2019
Senior forretningsutvikler
450 53 554

Prosjektvarighet

2019 - 2027