Til hovedinnhold

KRAV = KRAft + Varme - for kombinert kraft- og varmeproduksjon fra biomasse

KRAV = KRAft + Varme - for kombinert kraft- og varmeproduksjon fra biomasse

KRAV er et forskningsprosjekt innen kraft- og varmeproduksjon fra biomasse.

Målsetting

  • Å øke kunnskapen innen småskala biomasse CHP systemer for å kunne bistå norsk industri og energiselskaper innen dette feltet
  • Å utvikle et innovativt konsept for småskala biomasse CHP systemer tilpasset norske forhold. Dette konseptet skal bidra til signifikant mer kostnadseffektive systemer med lavere utslipp og økt energieffektivitet

KRAV var et KMB prosjekt (Kompetanseprosjekt med Brukermedvirkning) støttet av Norges forskningsråd under RENERGI-programmet. Prosjektet hadde en ramme på 17 MNOK over 5 år (2008-2011 + PhD i 2012).


Publisert onsdag 10. september 2014
Sjefforsker
906 59 751

Prosjektvarighet

2008 - 2012