Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Konseptstudie for ny sjukeheim, Rauma kommune

Konseptstudie for ny sjukeheim, Rauma kommune

Rauma kommune har satt i gang en konseptstudie for ny sjukeheim lokalisert på Stokkekaia i Åndalsnes. SINTEF har bistått i arbeidet med dimensjoneringsgrunnlag, funksjonsprogram, utredning om alternative gjennomføringsmodeller og beregning av kostnader for nybygg. I utredningen har kommunen hatt en egen prosjektgruppe og det har vært to workshops med ansatte, ledere og brukere innenfor helse- og omsorgstjenester i Rauma.

Konseptstudie for ny sjukeheim, Rauma kommune
Konseptstudie for ny sjukeheim, Rauma kommune. Foto: Marte Lauvsnes

Utvikling i befolkningssammensetningen med flere eldre og relativt sett færre unge, endringer i oppgavedeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, bruk av ny teknologi og forventninger i befolkningen er drivere som påvirker tjenestetilbudet og organisering av dette. Rauma kommune har som mål å øke tilbud som kan føre til at flere har mulighet til å bo lenger i eget hjem. Tiltak for å få dette til er satsing på tilrettelagte omsorgsboliger, bruk av velferdsteknologi, dagaktivitetstilbud og frisklivsenter. Ved å samlokalisere disse med sykehjems-funksjonen kan man oppnå synergier mellom enhetene og utnytte felles ressurser til beste for befolkningen i kommunen. Prosjektet har derfor i løpet av planprosessen gått fra å være et sykehjemsprosjekt til å bli et helsehusprosjekt. I helsehuset vil det være både forebyggende og helsefremmende aktiviteter, korttidsopphold for avlastning, behandling og rehabilitering, og langtidsplasser for brukere som er i sluttfasen av livet. Oppsummeringen i kapittel 19 i rapporten beskriver innhold i, og kostnader for, helsehuset.

Last ned rapporten Konseptrapport for Helsehus i Rauma kommune ved å trykke på bildet under:

 

 

Publisert 3. september 2014
Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

23.06.2014 - 31.12.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

Oppdragsgiver
Rauma kommune

 

Kontaktinformasjon

Randi Eidsmo Reinertsen  og Milda Lunde Stene