Til hovedinnhold

Klimaregnskap for norsk sjømatnæring

Klimaregnskap for norsk sjømatnæring

SINTEF Ocean skal på oppdrag fra FHF gjennomføre en analyse av utvalgte produkter fra norsk fiskeri, havbruk og landbruk for å få fram tall for klimaavtrykket til norske sjømatprodukter.

Foto av Johan Wildhagen

Bakgrunn
FHF har tidligere finansiert et arbeid på karbonfotavtrykk og energiforbruk på norske sjømatprodukter. Dette forskningsarbeidet ble gjennomført i 2009, og sammenlignet 22 ulike sjømatprodukter med landbasert kjøttproduksjon. Studiet synliggjorde hvor i produksjonskjeden bidraget til klimagassutslippet er størst, og hvor i kjeden det ville være mulig å treffe tiltak for å redusere bidraget ytterligere. FHF vil gjennom dette nye prosjektet, få utført en oppdatering og videreføring av analysen om norske sjømatprodukter som ble gjennomført i 2009.

Resultatmål

  • Å få oppdatert studie tilsvarende studien som ble gjennomført i 2008 – 2009.
  • Å få en komparativ analyse med andre proteinprodusenter.
  • Å få en analyse av mulige tiltak og deres potensielle effekt.

Forventet nytteverdi
Aktører i den norske sjømatnæringen, enkeltbedrifter og organisasjoner, har over tid etterspurt oppdaterte tall for sjømatnæringens og enkeltprodukters klimagassutslipp. Basert på vår kunnskap, er det sannsynlig at det er skjedd endringer som vil få utslag i næringens klimaregnskap. 

Norsk sjømat selges i et svært konkurranseutsatt marked nasjonalt og internasjonalt. Det forventes at kravet til klimadokumentasjon fra myndigheter, supermarkedkjeder og forbrukere vil øke. Den norske sjømatnæringen skal operere og vokse i en økonomi og politikk der klimagasskutt står høyt på agendaen. I Norge er målsettingen å redusere de norske klimagassutslippene ned til 60 % av nivået i 1990 innen 2030.

Klikk her for å se hele prosjektbeskrivelsen

Publisert 15. august 2019
Spesialrådgiver

Prosjektstart

01.12.2018