Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Innovativ arbeidsbekledning for havbruk

Innovativ arbeidsbekledning for havbruk

Vi utvikler ny arbeidsbekledning hvor HMS og forbedret arbeidsøkonomi står i fokus.

Oppdrettere tester ut den nye Ragnarok-bekledningen. Foto: SINTEF

Siden oppstarten for over 40 år siden har oppdrett vokst til å bli en av våre største eksportnæringer. Tall fra fiskeridirektoratet viser at 6.349 var sysselsatt i havbruksnæringen i 2014, og antallet stiger hvert år. I tillegg antar man at minst like mange er tilknyttet næringen gjennom serviceyrker, kontrollorganer og leverandører. Hvert år investeres store summer i fiskehelse, men det viktigste verktøyet til de som skal sørge for optimal fiskehelse, klærne, har ikke hatt særlig fokus. Bedriften Protex ønsker derfor å utvikle arbeidstøy som er spesialtilpasset bransjens behov. Med bakgrunn i dette startet SINTEF og Protex et 3-årig forskingsprosjekt finansiert av VRI forprosjekt-midler og Skattefunn-ordningen, med mål om å utvikle ny arbeidsbekledning hvor HMS og forbedret arbeidsøkonomi står i fokus.

I utviklingsprosjektet ble SINTEF bedt om å bistå med kartlegging av brukerbehov, valg av metervare og teknologiske løsninger, konseptutvikling, designspesifikasjoner, brukerevaluering i felt, beregning av CLO-verdier i arbeidsfysiologisk laboratorium, samt utvikling av visuell identitet og logo for ny merkevare.

Prosjektet har resultert i lansering av bekledningskolleksjonen og merkevaren Ragnarok. Kort oppsummert er Ragnarok et fleksibelt totalkonsept med flerlagsprinsipp som møter årstidsvariasjoner og personlige preferanser på en god måte. Innovative løsninger finnes i både ytter-, mellom- og baseplagg, men den største innovasjonen ligger i totalpakken. Istedenfor en isolert ytterdress (dagens løsning) har man ytterskall, flere mellomplagg og underbekledning som er utviklet som en helhet. Dette tilfører noen helt nytt i bransjen. I tillegg har alle plagg funksjonelle designløsninger som er skreddersydd for næringa.

Merkevaren Ragnarok har prioritert kvalitet og funksjon. I alle lag benyttes derfor metervare, ull og membraner av høy kvalitet, utelukkende fra skandinaviske leverandører. Ragnarok er den første som lanserer 3-lags skallbekledning og mellomlag i ull i dette segmentet.

God arbeidsøkonomi i form av lav bekledningsvekt og høy bevegelighet har vært et viktig designmål i prosjektet. Næringen trenger oppdrettere som kan fokusere på sine arbeidsoppgaver, og rett bekleding resulterer i bedre HMS for både oppdretter og bedrift. Klyving over tauverk, båtriper og klatring i leider stiller krav til fleksibel bekledning. Konstruksjon av ytterplagg har derfor hentet inspirasjon fra klatrebledning.

Gjennom kartleggingen ble det klart at bekledningskompetansen i næringa hadde et klart forbedringspotensial. Næringa har mange unge ansatte med eget ansvar for å kjøpe base- og mellomplagg og kle seg riktig, samt for vask og vedlikehold av bekledningen. Plaggene har derfor print/labels som forteller om tanken bak produktet og bidrar til opplæring i bruk og vedlikehold.

Publisert 26. april 2016

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2016