Til hovedinnhold
HMS og sykefravær i leverandørhierarkier: Faglig formidlingsforum

Publisert 29. august 2013

Faglig formidlingsforum vil delta i felles publisering og diskusjon av metoder og funn.

 • Finnish Institute of Occupational Health, Finland
  Hannu Rintamäki, Hannu.Rintamaki@ttl.fi
 • TNO, Nederland
  Hain Daanen, Professor, daanen@ziggo.nl
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), avdeling for arbeidsmedisin og epidemiololgi
  Sivilingeniør og fysioterapeut Odd Bjørnstad, Odd.Bjornstad@stami.no
 • Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhet og Sikkerhet, Esbjerg, Danmark
  PhD student Hanna Barbra Rasmussen hbrasmussen@cmss.sdu.dk