Til hovedinnhold

HighEFF

HighEFF

HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

  • 20-30% reduksjon av energibruk
  • 10% reduksjon av klimagassutslipp
  • Økt verdiskaping i Norge
  • Energieffektive prosesser og komponenter
  • Konkurransedyktig norsk industri

Varighet: 2016 - 2024

Budsjett (MNOK):

  • Industrifinansiering 120
  • FoU partnere 120
  • Forskningsrådet 240

SINTEF Energi vil lede programmet.Med i søknadsfasen var 14 Forskningspartnere og 37 
Brukerpartnere.

Se www.HighEFF.no for mer informasjon


FME HighEFF
Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene.

Om forskningssentre for miljøvennlig energi


Publisert 30. mai 2016
Forskningssjef

Prosjektvarighet

2016 - 2024