Til hovedinnhold

FME II - HighEFF

FME II - HighEFF

HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

  • 20-30% reduksjon av energibruk
  • 10% reduksjon av klimagassutslipp
  • Økt verdiskaping i Norge
  • Energieffektive prosesser og komponenter
  • Konkurransedyktig norsk industri

Se www.HighEFF.no for mer informasjon

Varighet: 2016 - 2024

Budsjett (MNOK):

  • Industrifinansiering 120
  • FoU partnere 120
  • Forskningsrådet 240

SINTEF Energi vil lede programmet.


FME 
Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene.

Om forskningssentre for miljøvennlig energi


RA kontakter for HighEFF:

Publisert mandag 30. mai 2016
Forskningssjef
901 20 221

Prosjektvarighet

2016 - 2024