Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Health by Numbers

Health by Numbers

Temaet for forskningsprosjektet ’Health by Numbers’ var hvordan statistikk om helse- og omsorg i kommunene brukes og etterspørres. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF og Institutt for Sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Health by Numbers
Health by Numbers

Noen av våre forskningsspørsmål var:

  • hva mener kommuner (både administrasjon og politikere) er deres behov for styringsinformasjon?
  • hvordan brukes styringsinformasjon aktivt i styring av hvilke type tjenester?
  • hvordan er styringsinformasjon koblet til finansiering av helsetjenestene?
  • hvordan er forholdet mellom administrasjon og politikere når det kommer til helsepolitikk?
  • hvordan fortolkes informasjon i styringsdata?
  • hvordan brukes IPLOS i kommunene?
  • oppleves det at styringsinformasjon er viktig for tjenestetilbudet?

 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

___________________
Prosjektnr.: 102002862

Publisert 29. april 2013

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2013