Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

GAFT

GAFT

Lokal produksjon av biodrivstoff i det norske markedet for fly og tungtransport.

Biomasse for produksjon av biodrivstoff.
Biomasse for produksjon av biodrivstoff.

Med GAFT tar vi sikte på å raskt innføre flytende biodrivstoffproduksjon i det norske markedet gjennom lokal produksjon. Utfordringene er å kunne gjøre den overordnede prosessen økonomisk bærekraftig i en skala som passer for Norge og som tar hensyn til norske forhold og eksisterende infrastruktur. Om vi lykkes med dette prosjektet, betyr det at vi får muligheten til å erstatte deler av fossilt brensel med et bærekraftig alternativ.

Publisert 6. april 2018
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2015 - 2018

GAFT er en KPN i EnergiX-programmet hos Forskningsrådet (2015-2018), og gjennomføres i samarbeid mellom SINTEF Energi, SINTEF Industri og SINTEF TS, samt flere industripartnere: Avinor, Silva Green Fuel AS, Viken Skog SA, CAMBI ASA, ECOPRO, Johnson Matthey, SP Energy Technology Center.

SINTEF TS bidrar med modeller som ser på økonomisk lønnsomhet i hele verdikjeden fra skog til kunde.

Les mer om prosjektet på GAFTs hjemmeside.