Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Forbedret ytelse og levetid på strekksystemer ved hjelp av nanoteknologi

Forbedret ytelse og levetid på strekksystemer ved hjelp av nanoteknologi

Prosjektet har som mål å øke levetiden på hydrauliske strekksystemer til marine stigerør i oljebransjen. Ved å forlenge levetiden på de kostbare delene, øker lønnsomheten og miljøet spares.

Dagens hydrauliske strekksystemer (DRT) som brukes i oljebransjen, blir påvirket av friksjon, slitasje, korrosjon og mekanisk stress. Det kan koste millioner av kroner å bytte deler av strekksystemet, og det er mye å spare på å forlenge levetiden slik at driftsstoppene blir færre.

Strekkmaskinene inneholder hydraulisk væske som består av 60 % vann og en kjemisk sammensetning med tilsetningsstoffer som skal redusere friksjon og slitasje på bevegelige overflater.
I prosjektet ser utviklerne på DRT-systemet som en helhet for å få ned kostnadene. Det inkluderer blant annet væsker, foringsbånd, tetninger, materialer og overflater.
Nanoteknologi kan benyttes i væsker, overflatebelegg, sylindre, stigerør, tetninger, føringskabler og andre systemkomponenter.

SINTEF har kompetanse på tribologi og nanoteknologi, og skal i prosjektet se på hvordan friksjon, slitasje og smøring av deler i bevegelse fungerer sammen, samt de ulike parameternes betydning for systemet i sin helhet. I første omgang ser forskerne på hvordan nanoteknologi kan benyttes til å optimalisere smøremidler og andre fluider. Senere i prosjektet skal de ta for seg metallmaterialer og polymerer. SINTEF/NTNU utfører testing på laboratorieskala av nye materialer de får inn, og av materialer som prosjektet utvikler selv.

National Oilwell Varco (NOV), SINTEF og NTNU er samarbeidspartnere i NANO2021-prosjekt.
NANO2021 er forskningsrådets store satsing på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer for perioden 2012–2021.

For mer info om prosjektet, se http://www.forskningsradet.no/prognett-nano2021/Nyheter/Vil_doble_levetiden_pa_strekksystemer_med_nanoteknologi/1254009632429/p1253969916274

Publisert 2. juli 2015
Seniorforsker

Prosjektvarighet

15.08.2013 - 14.08.2017