Til hovedinnhold

Følgeevaluering "Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn"

Følgeevaluering "Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn"

Publisert 24. juni 2016

Utviklingsprosjektet skal styrke tilsynsarbeidet slik at pasienter, brukere og pårørende skal oppleve en mer tilgjengelig og åpen tilsynsmyndighet. Bedre kommunikasjon og dialog med brukere og pårørende skal gi bedre faktagrunnlag for tilsynsmessige vurderinger og avgjørelser.

Ill.: Shutterstock

SINTEF skal evaluere prosjektet på oppdrag for Helsetilsynet og følge prosjektet i to år. SINTEF skal gi innspill til justering og endringer mens arbeidet pågår. Vi skal bidra til å utvikle både prosess og sluttresultat på en måte som fremmer hensikten med utviklingsarbeidet.

Helsetilsynet og fylkesmennene skal tilse at barnevern-, sosial- og helsetjenesten etterlever de krav som stilles til tjenestene i lov og forskrift. Norge har en omfattende lovgining for disse tjenestene. Oppdraget omfatter både tilsynssaker, klagesaksbehandling, håndtering av varselordningen og tilsyn med virksomheter. 

Prosjektvarighet

2016 - 2018

FAKTA OM PROSJEKTET

Oppdragsgiver
Statens Helsetilsyn