Til hovedinnhold

FME II - ZEN

FME II - ZEN

- Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Smart Cities

Mulighetsstudie av et offentlig rom i ZEN-pilotprosjektet Ydalir. Illustrasjon tegn_3.

Målet til ZEN er å utvikle løsninger for fremtidens bygninger og områder med null utslipp av klimagasser. Ved dette vil senteret bidra til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Senteret har ni pilotprosjekter fordelt over hele Norge som fungerer som innovasjonsarenaer.

NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF.


Se ZEN's websider


Partnere:

 • Asplan Viak
 • ByBO
 • Caverion
 • CIVITAS
 • Elverum Vekst
 • EnergiNorge
 • Future Built
 • GK
 • Gottlieb Paludan Architects
 • Hunton
 • Moelven
 • Multiconsult
 • NORCEM
 • Norsk Fjernvarme
 • Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)
 • Skanska
 • Smart grid services cluster
 • Snøhetta
 • Statkraft
 • Sweco
 • Tobb
 • Bergen kommune
 • Bodø kommune
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Elverum kommune
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Oslo kommune
 • Statsbygg
 • Steinkjer kommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trondheim kommune
 • Bærum kommune
 • NTNU
 • SINTEF

 

Publisert 12. februar 2020
Forskningsdirektør

Prosjektvarighet

2017 - 2024