Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

Omstillingsprosessen som ble innledet da Helse Sør-Øst RHF ble etablert skal evalueres. Målet er å benytte kunnskapen som etableres gjennom denne evalueringen som en kilde til læring og forbedring i helseregionen.

Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF
Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

Prosjektet er delt opp i ni arbeidspakker:

  • Den første beskriver hva som er skjedd og grunnlaget for avgjørelsene som er tatt.
  • Øvrige arbeidspakker tar for seg:
    • effekten på pasientbehandling og driftsøkonomi
    • hvordan målene for omstillingen er kommunisert ut i organisasjonen
    • hvordan de grep som er tatt og de resultater som er oppnådd skiller seg fra, eller stemmer overens med, andre regioner og land det er naturlig å 
    • sammenligne seg med.

SINTEF vil gå spesielt inn og studere likheter og ulikheter i hvordan omstillingen er håndtert i Vestre Viken HF, OUS og Ahus. Det skal utvikles et samarbeid med regionens eget forskningsinstitutt for helsetjenesteforskning og det skal utarbeides planer for hvordan kunnskapen fra prosjektet skal spres i Helse Sør-Øst sin organisasjon.

Helse Sør-Øst RHF

 

Prosjektnr.: 102001068

Publisert 15. mars 2013
Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

01.09.2012 - 01.10.2015